Lektiehjælp i Lystrup

En reportage fra Boligforeningen Århus Omegns boligsociale projektlejlighed NØGLEN i Elstedhøj i Lystrup, hvor områdets børn kan få hjælp til lektierne. Artiklen har ikke været bragt andre steder.

NØGLEN er blevet til, fordi Århus Omegn blev bekymret over den stigende arbejdsløshed blandt beboerne i Elstedhøj, hvor hele 44 procent nu står uden for arbejdsmarkedet. Boligforeningen stillede derfor en lejlighed til rådighed til beboerne for at give dem et fællessted til diverse aktiviteter.

Samtidig ansatte boligforeningen nogle boligsociale medarbejdere i NØGLEN, som med fokus på det boligsociale arbejde nu planlægger og koordinerer forskellige aktiviteter.

I dag er derfor både sundhedspleje, beskæftigelsesvejledning, beboerrådgivning og lektiehjælp faste elementer i NØGLEN. Og helt fra starten af har børnene og de unge har taget lektiecaféen til sig som et sted med plads til både lektier og hygge med vennerne og medarbejderne i NØGLEN.

 

Lektiehjælper Jan Thystrup i køkkenbordssnak med 8-årige Iqra Said efter dagens lektiehjælp. Jan er tidligere børnelæge og nu førtidspensioneret. Han hjælper to gange om ugen med mate-matik dansk, engelsk og tysk.
”Jeg kan godt lide at bruge hovedet, og jeg synes, at jeg gør gavn her. Det er rart at kunne hjælpe med min viden, selv om jeg er førtidspensionist,” siger han.
Han når at hjælpe tre-fire børn hver gang.
”Det er mest to-sprogede, fordi deres forældre ikke er så gode til dansk, fortæller han.”
Alligevel møder også han udfordringer, når det kommer til dansk i især de små klasser.
”Det tog mig lidt tid at forstå, hvad ”Orddomino” er: At ordene skal følge hinanden ligesom ”En-skål-står-på-bordet”. Så er jeg bedre til brøker,” erklærer han.
Rent pædagogisk kræver jobbet også noget.
”Man skal gentage tingene mange gange – men jeg er også meget tålmodig,” siger Jan Thystrup.

Iqra Said, 8 år, 2. klasse: ”Det er rigtig dejligt at være her. Jeg kan forstå mange flere ting i skolen nu, for eksempel matematik,” fortæller Iqra Said, der kommer i lektiecafeen næsten hver dag.
Hendes familie er fra Somalia, og dansk er derfor også noget, hun får hjælp til i lektiecafeen. Selv om moderen har gået på sprogskole, kniber det nemlig med at hjælpe datteren med det.
”Min mor kender ikke så mange ting, som de gør her, og hun er stolt over alle de ord, jeg lærer,” fortæller Iqra Said.

 

 

Efter lektierne er der hygge. Lektiehjælper Johanne Luth går i 1. g på Statsgymnasiet og er lige begyndt i NØGLEN. Hun hjælper med dansk, matematik og fysik.
”Jeg bliver glad af det: Af at se børnene glade og forhåbentlig tilfredse og stolte, når de har lavet deres ting og har styr på det,” siger hun – alt imens Rana Katawazi og Zinat Khaliq er gået over til hygge og træning af deres kreative sider.

 

 

13-årige Idris Faizmand er kommet i lektiecafeen to gange om ugen siden starten. Han får hjælp til matematik, dansk, tysk og engelsk.
”Det gode er, at lektiehjælperen kigger med hele tiden, så jeg får tingene gjort. Hjemme er der så meget til at aflede,” forklarer han.
Der er også andet godt.
”De forklarer tingene, så jeg selv kan gøre næste gang. Derfor er det blevet meget lettere i skolen. Mine opgaver er mere rigtige,” fortæller Idris Faizmand.

 

Boligsocial medarbejder og lektiehjælper Louise Røn sammen med Faisal Kelival og Yaseen Katawasi.
”Det er givende og fascinerende at se, hvordan børnene nærmest står og venter på, at vi åbner, når de får fri fra skole,” siger Louise Røn.
En del af forklaringen ligger i det sociale fællesskab i lektiecafeen, når lektierne er overstået. Her er plads til ludo, fodbold, biografture, banko, bagning og meget andet.
”Mange af børnene er ikke tilknyttet et fritidstilbud, så der er også et stort behov for, at de kan være sociale,” forklarer Louise Røn.
Det sociale er både Faisal Kelival og Yaseen Katawasi med på. Begge er meget glade for de venskaber, som lektiecafeen giver – og for hjælpen med lektierne.
Drengene er begge 13 år og går i 6. klasse på Lystrup Skole. I NØGLEN bliver de bedre til dansk, engelsk og matematik.
Faisal Kelival havde især problemer med brøker.
”Jeg forstod ikke, hvad 2/5 var, og jeg havde nogle gange svært ved at høre efter i skolen. Her forklarer de tingene i detaljer, så nu forstår jeg også mere i skolen,” fortæller han.
Yaseen Katawasi supplerer:
”I skolen er der en lærer til 25 elever, og han kan jo ikke nå alle. Man kan også godt blive genert over for de andre, når noget er forkert, og man ikke forstår det. Og så får man ikke tingene lavet. Her får vi hjælp til lige det, vi har brug for – det kan også være diktat,” lyder det fra Yaseen Katawasi, der som Faisal Kelival stammer fra Afghanistan.

 

På billedet boligsocial medarbejder Mette Rasmussen og de to søskende Rana og Yaseen Katawazi.

Der læses…

…og læses. Yaseen, Rana og Zinat.

 

 Og her Iqra Said.

FAKTA:
Lektiecaféen ligger i NØGLEN, Elstedhøj 2 st.th. i Lystrup og er del af den boligsociale indsats i Boligforeningen Århus Omegn.

Du kan kontakte dem på noeglen@boaarhusomegn.dk

Lektiecaféen har siden åbningen i august 2011 fået så stor tilslutning, at der nu holder åbent mandag til torsdag.
Er for børn fra 1. klasse og opefter.
Lektiecaféen bemandes alle dage af en boligsocial medarbejder. Desuden deltager på skift frivillige fra Red Barnet Ungdom, frivillige fra boligområdet og en klubmedarbejder fra klubberne i Elsted.